Informacje komunikaty

Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym

Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym

NIE DOTYCZY MANDATÓW NAŁOŻONYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE, STRAŻE MIEJSKIE I GMINNE

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia należy dokonywać na rachunek bankowy

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole,

nr:

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GRZYWIEN

 

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby:

1.  W polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY

2.  W polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy”, „przelew do urzędu skarbowego”, przelew US”.

 

 

W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:

SWIFT (BIC): NBPL PLPW

IBAN: PL