Wprowadzenie Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu

26 marca 2019r. od godz. 11.30 w auli Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pan Włodzimierz Kalinowski wprowadził Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu. Na to stanowisko został powołany mł. insp. Wojciech Włodarczyk, który dotychczas pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Panu Włodzimierzowi Kalinowskiemu przez dowódcę uroczystości oraz odegrania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie przywitano przybyłych na uroczystość gości, wśród których oprócz policjantów  znaleźli się: Poseł na Sejm RP Pan Marek Matuszewski, Proboszcz Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu Ksiądz Kanonik dr Andrzeja Chmielewskiego oraz Proboszcz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu Ksiądz Kanonik dr Andrzej Blewiński. Podczas uroczystej zbiórki nie mogło zabraknąć przedstawicieli lokalnych władz samorządowych - Starosty Zgierskiego Pana Bogdana Jaroty, Prezydenta Miasta Zgierza Pana Przemysława Staniszewskiego oraz wójtów i burmistrzów z terenu powiatu. W tym wyjątkowym dniu policjantom towarzyszyli również przedstawiciele instytucji i służb współpracujących ze zgierskimi funkcjonariuszami: Prokurator Rejonowy w Zgierzu Pan Krzysztof Felicki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu bryg. Paweł Malinowski, a także Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu Dariusz Bereżewski.

Kolejnym punktem zbiórki było odczytanie rozkazu o powołaniu mł. insp. Wojciecha Włodarczyka na Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu oraz złożenie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi meldunku o objęciu stanowiska.

Po przedstawieniu gościom Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu i krótkim zapoznaniu z jego ścieżką kariery, przyszedł czas na przemówienia i gratulacje od zaproszonych na uroczystość. W pierwszej kolejności mł. insp. Wojciech Włodarczyk otrzymał gratulacje od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego.

Uroczysta zbiórka zakończyła się odprowadzeniem sztandaru oraz złożeniem przed dowódcę uroczystości meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.