Informacje komunikaty

Wydawanie zaświadczeń i kserokopii z akt postępowania

Wydawanie zaświadczeń i kserokopii z akt postępowania

Aby otrzymać zaświadczenie, np. o kradzieży tablic rejestracyjnych, o uczestnictwie w zdarzeniu drogowym, o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, etc. należy złożyć wniosek, do którego należy załączyć oryginał  dowodu wpłaty opłaty skarbowej. Wzory wniosków, w zależności od miejsca składania, w formacie pdf oraz doc są dostępne poniżej: 

KPP Zgierz

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/5545/ZaswiadczenieZgierz.pdf

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/5546/ZaswiadczenieZgierz.doc


KP Aleksandrów Łódzki

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/4512/ZaswiadczenieAleksandrow.pdf

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/4511/ZaswiadczenieAleksandrow.doc


KP Głowno

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/4516/ZaswiadczenieGlowno.pdf

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/4513/ZaswiadczenieGlowno.doc


KP Ozorków

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/4524/ZaswiadczenieOzorkow.pdf

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/4517/ZaswiadczenieOzorkow.doc


KP Stryków

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/4520/ZaswiadczenieStrykow.pdf

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/4519/ZaswiadczenieStrykow.doc

 

Aby otrzymać kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię z akt postępowania należy złożyć wniosek według poniższego wzoru: 

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/5560/KserokopiaPostepowanie.pdf

http://zgierz.policja.gov.pl/download/252/5561/KserokopiaPostepowanie.doc