Komendanci - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu

insp. Wojciech Włodarczyk

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu

mł. insp. Paweł Głuszczyk

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu

mł. insp. Piotr Gogolewski