Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Naczelnik Wydziału

asp. szt. Dariusz Najman

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

podkom. Mariusz Natywo

 

Kontakt

sekretariat tel. 47 842-52-47

47 842-52-15

email: doch-sledz@zgierz.ld.policja.gov.pl

Poczta elektroniczna odbierana jest przez sekretariat w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00.