Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

p.o. Naczelnika Wydziału

asp. szt. Dariusz Najman

Kontakt

tel. 0 (prefiks) 42 714-22-15

tel. MSWiA: 8425 215

 

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału

asp. Mariusz Natywo

Kontakt

tel. 0 (prefiks) 42 714-22-15

tel. MSWiA: 8425 215

 

email: doch-sledz@zgierz.ld.policja.gov.pl

Poczta elektroniczna odbierana jest przez sekretariat w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00.