Profilaktyka społeczna

Dzielnicowi rozpoczęli cykl warsztatów „Szukam pomocy będąc ofiarą cyberprzemocy”

Zgierscy dzielnicowy przeprowadzili warsztaty pod nazwą „Szukam pomocy będąc ofiarą cyberprzemocy” w Zgierskiej Świetlicy Środowiskowej. Były to pierwsze takie zajęcia z zaplanowanego całego cyklu warsztatów. Młodzież uczestnicząca w zajęciach wzięła udział w konkursie plastycznym. Wszyscy otrzymali upominki, a laureaci konkursu nagrody rzeczowe.

29 marca 2017r. w przykościelnej świetlicy środowiskowej dzielnicowi przeprowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży dotyczące szeroko rozumianej cyberprzemocy. Oprócz zagrożeń jakie czyhają na nas w sieci, policjanci omówili zasady bezpiecznego korzystania z internetu oraz jak reagować na tzw. hejt. Zajęcia miały na celu podniesienie świadomości dzieci, iż każdy ma prawo do życia w środowisku  wolnym od cyberprzemocy, do szacunki i godnego traktowania. Podczas zajęć mundurowi przeprowadzili konkurs plastyczny na plakat związany z tematem warsztatów. Wyłoniono 3 zwycięzców, którzy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

Podczas spotkania policjanci omówili również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikację „Moja Komenda”.