Dzielnicowi - TWÓJ DZIELNICOWY - Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

TWÓJ DZIELNICOWY

Dzielnicowi

Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych. 

Dzielnicowy jest zobowiązany podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie.

Do zakresu czynności dzielnicowego należy przede wszystkim:

-czynny udział w programach prewencyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Zgierzu,

- inspirować organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, wspólnie ze specjalistą do spraw prewencji,

- informować mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielać instrukcji o sposobach zachowania się w określonych sytuacjach oraz wspierać inicjatywy polegające na organizowaniu się lokalnej społeczności w celu poprawy bezpieczeństwa,

- inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez samorządy, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- propagowanie alternatywnych sposobów technicznego zabezpieczania obiektów zagrożonych przestępstwami, uczestniczenie w kontrolach zabezpieczania obiektów,

- realizacja zadań z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie, ujawniania nieletnich zagrożonych demoralizacją.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Zgierz - asp. szt. Tomasz Klatka

Dzielnicowi w KPP Zgierz

 

Dzielnicowi w podległych komisariatach

Dzielnicowi  KP Aleksandrów Łódzki

Dzielnicowi  KP Głowno

Dzielnicowi  KP Ozorków

Dzielnicowi  KP Stryków